HC Falcons Karviná - ženy

Náš kalendář pro rok 2022 je hotov!

Již nyní si můžete objednat náš kalendář, který vydáváme na podporu ženského hokeje v Karviné. Celý výtěžek z prodeje půjde na výrobu našich nových dresů.

Budeme rádi když si náš kalendář zakoupíte a tím nás finančně podpoříte. 

 

 

 

Proč vznikl tento kalendář?

Na jaře 2021 v Covidové době se dostal klub SK Karviná do existenčních potíží.
Náš ženský oddíl, který patřil pod tento sportovní klub se náhle ocitl bez veškerého finančního i materiálního zabezpečení.

 

Po dlouhém vyjednávání a hledání různých řešení se nabídl
SOKOL KARVINÁ,
že příjme hokej pod svá křídla. Děkujeme!

 

V této nelehké době hledáme způsoby jak zajistit chod
extraligové klubu žen. Proto vznikl i tento kalendář, kterým
se snažíme zajistit finance na výrobu nových dresů.

 
Všem za přispění děkujeme!

Zároveň chceme poděkovat i těm, kteří se podíleli na vzniku
tohoto kalendáře, zvláště tiskárně MORAVAPRESS s.r.o.

Vážíme si naší spolupráce a děkujeme Vám!